KRAJINÁŘSKÉ STUDIE

KRAJINÁŘSKÉ STUDIE

Tři kříže, Nové Město na Moravě, Česká republika

Spolupráce: Ing. Irena Smutná, Ing. David Štěrba

Po podrobné analýze byla vytvořena mapa zajímavých míst, které by bylo vhodné propojit pěší stezkou. Vznikají tak celkem tři okruhy s poutavým programem – v okolí Třech křížů, nikoliv však v jejich bezprostřední blízkosti. Jedním z našich cílů bylo nenarušit a podpořit jeho duchovní hodnotu. V současné době vede stezka ke Třem křížům rušnou ulicí Brněnskou. Důležitým bodem bylo tedy řešení důstojného nástupu k tomuto magickému místu.

První navržená stezka vede z centra města, od Horácké galerie. Prostor ve dvoře poblíž galerie je nevyužitý, vidíme v něm však velký potenciál. Místo může sloužit k pořádání sezónních akcí, výstav, koncertů a trhů. Navrhujeme zde vytvoření kavárny, popř. navázání na pivovarnickou historii a založení městského mikropivovaru. Dále projdeme po schodišti dolů, směrem k autobusovému nádraží. Navrhujeme vizuální propojení s centrální částí města – typem dlažby a použitím stejného typu mobiliáře. Odtud projdeme po navržené lávce přímo k ulici Jánská, kde se nám při stoupání do kopce odhalují krásné výhledy na město. Cestou přes zahrádkářskou kolonii, popř. alejí a kolem Horního Dvora se můžeme dostat až ke Třem Křížům.

Další stezka začíná u vlakového nádraží. Může sloužit jak pro návštěvníky města, tak i pro místní, kteří se mohou na stezku napojit od sídliště. Atmosféru okolí již zaniklého Pustého Mlýna jsme se rozhodli podpořit vytvořením přírodního dětského vodního hřiště a stezky pro bosou nohu, vytvořené z nejrůznějších materiálů. Dále pokračujeme až k “louce zamilovaných“, s proslulou lavičkou, kde se místní scházejí již po několik generací. Navrhujeme stezku kolem rybníku Sádek, směrem k přírodnímu, námi zdůrazněnému amfiteátru těsně pod Třemi kříži.

Problematickým místem, zároveň však potenciálním bodem, je pro nás most přes řeku Bezděčku, kde se mohou napojovat dvě již zmíněné pěší stezky. Z centra ke Kaplisku, k městským lázním, k sídlišti, popř. až k vlakovému nádraží se tak můžeme dostat pěšky, beze střetu s rušnou silnicí a automobilovou dopravou. Park v okolí supermarketu navrhujeme k revitalizaci.

Posledním okruhem je trasa kolem rybníků. Po cestě můžeme pozorovat hvězdnou oblohu, podvodní svět, ptactvo, z navržených pozorovatelen, popř. prohánějící se koně v okolí námi navrženého hipocentra. Stezka je vhodná pro dospělé i děti, které na ni mohou vyrážet dennodenně, z prostoru navržené lesní školky.

Recyklo park Hády, Brno, Česká republika

Hlavní myšlenkou Recyklo parku Hády je zapojení místních obyvatel a podpora udržitelného rozvoje, využívání odpadů a místních zdrojů. Koncept řešení parku Hády je tedy jako první v republice založen na principu cirkulární ekonomiky. V názvu i návrhu zároveň navazujeme na stávající část parku, kterou si bikeři již oblíbili. Park Hády současně propojuje myšlenka vzdělávání a fytoremediace (proces, který zbavuje půdu škodlivin pomocí rostlin) – tento proces má význam především v místě bývalého odkaliště v severozápadní části území. V návrhu jsme také pracovali s dešťovou vodou a novými možnostmi pěších a cyklistických propojení.

Lesopark Amerika,  Františkovy Lázně, Česká republika

Návrh prezentuje zpřístupnění centrální části lesopraku Amerika, a to vytvořením průseku skrz existujíci hustý porost novým trasovaním cest a vytvořením pobytových částí rozmístněných v rámci celé Středozemě. Hlavní průsek je vedený od Slunečného pramene nacházejícího se ve východní části lesoparku Westend až k prameni Glauber II, který je lokalizován v centrální části řešeného území. Otevřením lesoparku došlo k vytvoření příjemné pobytové louky, která vyzývá návštěvníky do srdce Ameriky a k životodárnému pramenu. Z tohoto bodu je možné návštěvníka vést pomocí hierarchie hlavních, vedlejších a povalových cest do dalších zákoutí Středozemě.

Mezi atraktivní místa patří především lesní divadlo, které je určeno pro alternativní outdoorové představení, koncerty i letní kino. Scéna vychází z daných podmínek lesa, je umístěna na stávající mýtině a stromy slouží jako přirozená kulisa na kterou je možné upevnit variabilní rekvizity. Pohodlí diváka zajišťují dřevěná čtvercová odpočívadla pod stromy. Na umístění divadla navazuje trasa vláčku. Součástí hlavních tras je srdíčková cesta určena pro pacienty s kardiologickými onemocněními léčících se v místních lázních. Tato cesta je doplněna o zastavení s interaktivními panely, které slouží k ukázce cviků pro lepší činnost srdce.

V západní části území se nachází oblast měkkého luhu. Podmáčené podmínky jsou zde využity k vytvoření mělké stojaté vody, přes kterou vedou nášlapné stupínky pro možnost překročení vodní hladiny. Celá vlhká oblast je prostupná díky vytvoření povalového chodníku. Směrem na jih od mokřadů se návštěvník dostane na otevřenou louku, která je spásaná ovcemi. V severní části je vytvořena pobytová oblast s lesní kaplí. Toto místo slouží k duchovnímu rozjímaní pod korunami stromů.

 

 

Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!
Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!