PARTICIPATIVNÍ VÝSADBA TRVALKOVÉHO ZÁHONU

Na podzim roku 2018 nás oslovila Petra Podařilová, zda bychom s ní nezkonzultovaly její vizi navržení extenzivního trvalkového záhonu na náměstí v rámci participativního rozpočtu města Mnichovice. Hlavní pohnutkou pro změnu bylo přání zvýšit biodiverzitu, zlepšit retenční schopnost půdy a estetické působení místa. S nadšením jsme souhlasily. Doporučily jsme zapojení obyvatel do procesu plánování i realizace, čímž by projekt získal i sociální a edukativní rozměr. 

Následovalo sezení na radnici, kde jsme společně s Petrou a vodohospodářským inženýrem, panem Ing. Jiřím Vítkem, přesvědčovaly vedení města o důležitosti komplexního plánování celého náměstí. Využití principů modrozelené infrastruktury by mohlo pomoci s aktuální problematikou sucha i bleskových povodní. Mnichovice mají se suchem bohaté zkušenosti a uvědomují si tak závažnost celé situace. Problémy začaly již v roce 2015, kdy se začaly vyčerpávat místní studny a noviny i televize byly zaplaveny informacemi o vyschlých kohoutcích. 

 

Nápad byl přijat pozitivně. Nicméně, rekonstrukce Masarykova náměstí proběhla relativně nedávno (slavnostní otevření se konalo v roce 2012). Bylo by tak obtížné získat podporu pro projekt komplexní revitalizace. Jako kompromis se tak jevilo vytvoření pilotního projektu, díky kterému by místní mohli získat povědomí o problematice a možnostech řešení. Na jaře 2019 potom proběhlo veřejné setkání a místní občané hlasovali o vítězných projektech, které budou podpořeny z participativního rozpočtu. Hlasování prokázalo, že občané Mnichovic se o veřejný prostor a životní prostředí zajímají. Trvalkové výsadby získaly 2. místo, celkem 204 hlasů. Na podzim roku 2019 jsme se tak mohli společně pustit i do realizace.

Obr. 1   Vizualizace záhonu od K2N LANDSCAPE. Obr. 2 a 3   Participativní výsadby trvalkového záhonu proběhly ve spolupráci s místními obyvateli. Realizaci zajišťovala mnichovická zahradnická firma Sempart. Foto: Petra Podařilová

Petra zvolila umístění na stávající travnaté ploše v centrální části Masarykova náměstí. Celková plocha činí cca 200 m2. Vysoká sklonitost území, bez vynaložení vyšších finančních prostředků na vytvoření přehrážek, znemožňuje vytvoření efektivní dešťové zahrady. Rozhodly jsme se ale pro odstranění obrubníku ve výše položené části, tak aby byl umožněn vtok dešťových vod z okolních zpevněných ploch. Vytvořením mírných terénních depresí je tak odtok vody alespoň zpomalen. Vylepšením půdních vlastností a zamulčováním záhonu vrstvou štěrku je navíc zvýšena schopnost půdy zadržet vodu a její povrch je lépe chráněn před vysycháním. Další důležitou funkcí mulče je potlačení růstu plevelů v prvních letech po výsadbě. 

Obr. 4   Prezentace konceptu projektu autorkou osazovacího plánu. Obr. 5   Vtok dešťové vody je umožněn díky odstraněnému obrubníku v horní části záhonu. Foto: Město Mnichovice 

Zásadním kritériem pro výběr rostlin byly stanovištní podmínky – byly voleny druhy rostlin preferující suché a propustné půdy. Aromatické druhy, které lákají množství včel a motýlů. Byly zvoleny sortimenty kvetoucích vytrvalých rostlin, travin a cibulovin, tak aby byl záhon atraktivní po celý rok. Je navržen podle zásad extenzivních výsadeb, s minimální údržbou a dynamickou proměnlivostí


Obr. 6   Infotabule s průvodcem záhonu, K2N LANDSCAPE

Směs je laděna do pastelových tónů růžové, fialové a bílé, s nápadnými červenými a purpurovými akcenty v podzimním období. Osobité struktury semeníků, suchých lodyh a polostálezelených listů trvalek pak dotváří zimní aspekt. Jarní sezónu v březnu až dubnu otevírají bíle a fialově kvetoucí krokusy, které v dubnu až květnu následují tulipány a okrasné česneky. K nim se postupně přidávají pryšce, šanty a mavuně, v červnu pak intenzivně zbarvené šalvěje, řebříčky, sápy či bělotrny. Nejvýraznějšího barevného efektu dosáhne záhon v období července až srpna, kdy se v květu uplatní většina rostlin. V období pozdního léta až podzimu kompozici dominují třapatky, perovskie, rozchodníky a astry, které jsou efektně zkombinované s kvetoucími travinami.

Samotná realizace potom proběhla na podzim, v říjnu roku 2019. Zhostila se jí místní zahradnická firma Sempart, pod vedením Bohumíra Bartáka. Ač nám v ranních hodinách počasí příliš nepřálo, kolem poledne se umoudřilo, a do výsadeb se tak zapojilo i velké množství místních, od dětí, zájemců o ekologická témata až po maminky. Následnou zálivku, zamulčování a vytvoření dřevěného plůtku si již obstarala realizační firma. V rámci participativního workshopu jsme zájemcům, jakožto autor projektové dokumentace, představily koncept projektu, principy navrhování extenzivních štěrkových záhonů a výhody, které s sebou přináší. Teď již nezbývá než čekat, až se rostliny zapojí a radovat se z prvních ranních květů cibulovin.

O vývoji záhonu vás budeme průběžně informovat.

Obr. 7 a 8 Participativní výsadby se účastnilo velké množství místních

Projekt „Trvalkové výsadby na Masarykově náměstí“ byl financován z participativního rozpočtu města Mnichovice.

Autor návrhu v rámci participativního rozpočtu: Petra Podařilová

Autor projektové dokumentace: K2N LANDSCAPE, s.r.o.

Realizace: SempArt, s.r.o., projekt byl realizován s podporou a pomocí mnichovických občanů

Termín realizace: říjen 2019 

Autor článku: Ing. Kristýna Cmíralová

 

Označeno , , , , , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!
Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!