RODINNÉ ZAHRADY

NÁVRH ZAHRADY

Zahrada ve Vrchotových Janovicích, Česká republika

Spolupráce: Jakub Teplý

Zahrada byla navržena a zrealizována u novostavby krásného kamenného domu inspirovaného Bretaní. Pozemek není oplocen a zahrada tak volně přechází do krajiny. Kombinace keřů, rostlin a nejrůznějších textur prostor zatraktivňují po celý rok. Zahrada a její návštěvníci jsou v kontaktu s tekoucí i stojatou vodou. Dešťová voda je svedena do jezírka. V druhé etapě bude toto zásobní a zadržovací jezírko napojeno na větší vodní plochy v navazující části zahrady. Svažité a lemující oblasti jsou pokryty lučním porostem. Směs je obohacená letničkami a v každém ročním období vykouzlí jinou barevnou kombinaci. Dominantou v prostoru je trvalkový záhon, kontrastující s kamenným pozadím domu. Tvořen je z velké části jedlými a aromatickými rostlinami. Vytváří převážně fialovo-žlutý barevný efekt květů, od jara až do podzimu. Důležitým elementem prostoru jsou terénní modelace, které střídají otevřené prostory s intimními zákoutími. Rozdělení zahrady napomáhají vyšší traviny, které za květu dodávají zahradě lehkost a jemnost textury a spolu s keři tvoří bariéru od sousední cesty.

Zahrada s koupacím bio bazénem, Praha 4, Česká republika

Centrálním prvkem zahrady je biobazén, navržený podle přání klientů ve 2 variantách: 1) větší bazén, včetně koupací části, 2) menší bazén s mělčím brouzdalištěm. Obě varianty mají regenerační bazének s vodními rostlinami a efekt „vodopádu“, vytvořeného 4 vodní střiky zabudovanými v nejvyšší kamenné stěně. Ve výsledné variantě došlo ke kompromisu mezi oběma variantami. Kamenné terasy se stupňují od domu, dodávají tak zahradě dynamiku. Nabízejí nová místa pro pobyt, ať už uvnitř letního domečku, na horní terase, v místě stávajícího posezení, na spodní kamenné zídce, popř. na lehátku dřevěného mola. Terasy jsou obklopeny pestrými záhony trvalek růžovo-fialovobílé barvy. Důraz je kladen na proměnlivost vegetace, umožní nám tak krásné výhledy z domu po celý rok.

V západní části zahrady se nachází jedlá zahrada s vyvýšenými záhony pro bylinky (spíše stínomilnější) a zeleninu. Severní část za domem představuje uzavřený stinný prostor. Je zde navržena kamenná terasa, kterou lemují bohaté trvalkové záhony stinného charakteru s kapradinami a hortenziemi. Do bujné vegetace je vsazena dřevěná lavice pro možnost posezení a relaxace. Terasa je se zbytkem zahrady propojena kamennými nášlapy – ukrytými mezi výsadbami půdopokryvných rostlin. Poblíž zadní terasy se nachází zahradní domek a přístřešek pro auto.

Zahrada je navržena s cílem maximálně využít daný prostor s ohledem na potřeby a přání majitelů. Při návrhu byl kladen důraz na provozní a vizuální vazby na okolní zástavbu i v rámci zahrady samotné. Stěžejní bylo otevřít zahradu do prostoru, jednotlivé části maximálně propojit a zobytnit. Hledat nové funkce pro nevyužitá místa.

Rodinná zahrada, Praha – Stodůlky, Česká republika

Zahradní architektura často využívá principu opakování. Toho bylo využitu i při návrhu rodinné zahrady v Praze Stodůlkách. Koncept zahrady je založen na opakování stálezelených keřů stříhaných do kulovitých a oválných tvarů. Ve slunné části zahrady kontrastují s přírodními travinno-trvalkovými záhony, zatímco ve stinné části zahrady jsou doplněny vegetací svěže zeleně kvetoucích hortenzií, kontryhelu, kapradin a širokolistých trvalek. Větší intimity je dosaženo pomocí skupiny keřů. Ty jsou situovány tak, aby vytvořily pomyslná “záda” navrženého posezení, zároveň však tak, aby místy umožnily průhledy na plánovaný bio bazén a spodní část zahrady.

Jižní část zahrady je reprezentativním vstupem s převahou suchomilných rostlin. Ty pozvolna přecházejí do travinných společenství, Přírodní zahrady s dominancí trav skvěle ladí s moderní architekturou domu. Důležitý je kontrast mezi vertikálním postavením travin a horizontální plochou půdopokryvné vegetace. Ta plně nahradí trávníkové plochy, přitom po plném zapojení rostlin vyžaduje minimální údržbu (oproti intenzivně sečenému trávníku). Vytvoří tak další zákoutí pro posezení a možnost pozorování ptactva pod korunou solitérního stromu. Větší trávníkové plochy pro možnost rekreace se nachází pod svahem, v dolní části zahrady.

V rámci etapizace je na přání klientů navrženo odstranění bazénu a zvětšení travnaté plochy a trvalkových záhonů. Návrh také nabízí variantu přetvoření chemicky ošetřovaného bazénu na přírodní biobazén využívající čistící funkci rostlin v regenerační zóně.

Rodinná zahrada, Hřebeč u Kladna – Česká republika

Návrh – studie zahrady rodiny Karnových podává nové uspořádání venkovních prostor u novostavby rodinného domu v obci Hřebeč. Při návrhu byly zohledněny přání a potřeby majitelů zahrady. Koncept je založen na vytvoření několika zón a zákoutí pro nerušený pobyt venku. Cílem je do zahrady přinést linku programu a to nejen ve formě relaxačních míst v příjemném prostředí, ale i umožnění využití prostorů pro práci, společenské akce, setkávání se s přáteli a rodinou. Jednotlivé zóny jsou navzájem propojeny chodníčky z nášlapných kamenů. Zahrada má působit divoce, ale zároveň přinášet estetický zážitek a radost z kvetoucích záhonů a keřů. Přítomnost intenzivně udržované- ho trávníku je v zahradě minimální. Trávník je situován pouze v přední části zahrady v návaznosti na obytnou terasu. Kromě vizuálního potěšení zahrada poskytne v užitkové části sezónně zeleninu, bylinky a ovoce.

 

Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!
Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!