K2N LANDSCAPE

NAŠE ČLÁNKY

ZELENÁ STŘECHA KROK ZA KROKEM

Ozelenění střech je jedním ze způsobů, jak zkvalitnit životní podmínky lidí, rostlin i živočichů ve městech – jak přiblížit lidem přírodu a učinit rozvoj měst udržitelným. V dnešním článku se dozvíme krok za krokem, jak postupovat při plánování a realizaci střešní zahrady. První krok, zjištění nosnosti Než vůbec začneme uvažovat o vybudování střešní zahrady, v první […]

Čtěte více

ZELENÉ STŘECHY, NADĚJE UDRŽITELNÝCH MĚST

  Rostoucí urbanizace je jedním z nejaktuálnějších témat současnosti. Problematický je zejména nárůst zpevněných ploch a odvod dešťové vody do kanalizace. Ta je dosud vnímaná jako „voda odpadní“, kterou je nutné z území co nejrychleji odvést. Dochází tak ke změně odtokových poměrů v území a narušení malého vodního cyklu. Výrazně vzrůstá teplota městských aglomerací a snižuje se […]

Čtěte více

JAK ZMÍRNIT SUCHO I POVODNĚ V JEDNOM? ŘEŠENÍM JE MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA.

  V posledních desetiletích, vlivem klimatické změny, výrazně narůstá výskyt extrémních jevů, ať už jde o jejich intenzitu, délku trvání nebo četnost opakování. Vzrůstá teplota. A mění se rozložení srážek v průběhu roku, s čímž souvisí i vyšší riziko povodní a sucha. Na odstraňování škod těchto jevů padá obrovské množství finančních prostředků. Z dlouhodobého hlediska se však […]

Čtěte více

PARTICIPATIVNÍ VÝSADBA TRVALKOVÉHO ZÁHONU

Na podzim roku 2018 nás oslovila Petra Podařilová, zda bychom s ní nezkonzultovaly její vizi navržení extenzivního trvalkového záhonu na náměstí v rámci participativního rozpočtu města Mnichovice. Hlavní pohnutkou pro změnu bylo přání zvýšit biodiverzitu, zlepšit retenční schopnost půdy a estetické působení místa. S nadšením jsme souhlasily. Doporučily jsme zapojení obyvatel do procesu plánování i realizace, čímž by projekt získal i sociální a edukativní rozměr.  Následovalo […]

Čtěte více

Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!
Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!