VEŘEJNÝ PROSTOR

VEŘEJNÝ PROSTOR

Náves u zvoničky, Prštice, Česká republika

Cílem návrhu úpravy je vytvořit jednotné a příjemné místo pro obyvatele Prštic. Navrátit život a společenské dění do návsi ke zvoničce. Návrh čerpá převážně z historických podkladů a snaží se obnovit hodnoty území. Dle historických fotografií bude zachován a obnoven zelený brdek, který bude částečně zboku zpevněn sedacími schody. Zelená část bude oseta kvetoucím společenstvem s podílem vytrvalých i jednoletých rostlin, s výsadbou jarních cibulovin. Dále budou dle historických fotografií, v západní části, obnoveny záhony s kvetoucími trvalkami a vysazeny 3 malokorunné stromy, které budou poskytovat stín. Stávající studna bude mít potenciál interakčního využití díky vymodelovanému nízkému žlábku ve zpevněné ploše, který nás návsí provede. V případě vypumpování vody, nezachycená voda může protékat žlábkem, kolem zvoničky až k patě schodů před zvoničkou, kde se bude postupně zasakovat. Zde vnikne malé „náměstíčko“ s lavičkami a dvěma malokorunnými stromy. Veškeré zpevněné plochy řešeného území budou sjednoceny dlažbou ze žulových kostek. Prostor návsi bude vyvýšen na stejnou úroveň jako chodník a vznikne tak zpomalovací zóna pro dopravu. Plocha silnice pro motorová vozidla a pěší plochy od sebe budou vizuálně odděleny díky různé velikosti kostek. 

 

URBANISTICKÉ STUDIE

Hudba Cejlu, urbanistická studie, Česká republika

Dnešní Cejl je místem chátrajících domů, špinavých barů a zamřížovaných zastaváren, místem nepřehlédnutelné romské komunity svázaným s hazardem a drogami. Někdy bývá nadneseně označováno jako ghetto.. Brněnský Bronx.. Přemýšlíme o úloze a budoucnosti Cejlu. Zvláštní význam klademe na komunikaci a propojování místního specifického etnika se zbytkem obyvatelstva. A sice skrze prostředek jim nebližší.. hudbu..

Chceme zdůraznit hravost a muzikálnost romské komunity a podpořit talentované jedince. Cílem je vytvořit na ulici několik hudebních a interaktivních prvků, které zároveň podporují jejich kooperaci. Tyto elementy jsou umístěny na světelné lince, vycházející z Mahenova divadla, prvního elektricky osvětleného divadla v Evropě. Několik prvků na světelné lince zároveň odkazuje na funkci blízkých budov, popř. na jejich pohnutou historii. Dalším bodem našeho zájmu je obnova městské tržnice a otevření velkých bleších a zelinářských trhů, kde se mohou lidé setkávat. Celá ulice je poměrně úzká a zeleň do ní vkládáme formou štěrkových trvalkových záhonů mezi kolejemi. Ve významnějších místech je vyvýšen terén a jsou zde sjednoceny povrchy, krom zklidnění dopravy tak získává šanci na oživení. Uskočením fasády budovy, nyní proluky, navíc získáme více prostoru pro jejich zobytnění, vzniká tak jakési náměstíčko kolem loutkového divadla, u tramvajové zastávky nebo hudební kavárna přímo na ulici. Další, jamová kavárna, bude umístěna na střešní terase námi plánované rohové budovy s překrásným výhledem na centrum Brna. Prostory pod ní poslouží jako výstavní prostor.

KOMERČNÍ PROSTORY

Office park v Boru, Česká republika

Předprostor kancelářských budov v Boru jsme zpestřily dynamickými trvalkovo-travinnými záhony a pomocí živého plotu a skupiny monohokmenů vytvořily pozadí a clonu společenské a odpočinkové zóny od hektické dálnice. Atmosféru dotváří jasany a borovice. Centrální části kompozice vévodí dub.

Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!
Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!