VEŘEJNÝ PROSTOR

VEŘEJNÝ PROSTOR

Náves u zvoničky, Prštice, Česká republika

Cílem návrhu úpravy je vytvořit jednotné a příjemné místo pro obyvatele Prštic. Navrátit život a společenské dění do návsi ke zvoničce. Návrh čerpá převážně z historických podkladů a snaží se obnovit hodnoty území. Dle historických fotografií bude zachován a obnoven zelený brdek, který bude částečně zboku zpevněn sedacími schody. Zelená část bude oseta kvetoucím společenstvem s podílem vytrvalých i jednoletých rostlin, s výsadbou jarních cibulovin. Dále budou dle historických fotografií, v západní části, obnoveny záhony s kvetoucími trvalkami a vysazeny 3 malokorunné stromy, které budou poskytovat stín. Stávající studna bude mít potenciál interakčního využití díky vymodelovanému nízkému žlábku ve zpevněné ploše, který nás návsí provede. V případě vypumpování vody, nezachycená voda může protékat žlábkem, kolem zvoničky až k patě schodů před zvoničkou, kde se bude postupně zasakovat. Zde vnikne malé „náměstíčko“ s lavičkami a dvěma malokorunnými stromy. Veškeré zpevněné plochy řešeného území budou sjednoceny dlažbou ze žulových kostek. Prostor návsi bude vyvýšen na stejnou úroveň jako chodník a vznikne tak zpomalovací zóna pro dopravu. Plocha silnice pro motorová vozidla a pěší plochy od sebe budou vizuálně odděleny díky různé velikosti kostek. 

Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!
Inline
Staňte se našimi fanoušky na facebooku!